Ενίσχυση στο έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

Library4all

Η Maxima Insurance το 2022 προχώρησε στην αγορά αντιτύπων του βιβλίου “Όταν δίνεις ένα χέρι” με σκοπό να ενισχύσει το έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή. Εν συνεχεία τα αντίτυπα αυτά παραδόθηκαν στο Library4all.

Το Library4all είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, με σκοπό την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, μέσω της υποστήριξης και της ενίσχυσης σχολικών βιβλιοθηκών με βιβλία.

Η Maxima Insurance με τη σειρά της, με μεγάλη χαρά, στηρίζει τις δράσεις αυτές με στόχο τη δημιουργία νέων βιβλιοθηκών ή τη διεύρυνση των υφιστάμενων συλλογών τους.

Related Posts

Leave a Reply