ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η Maxima Insurance με τα εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης πιστώσεων θα προστατεύσει την επιχείρησή σας από τον κίνδυνο κάποιος πελάτης σας να βρεθεί, είτε σε παντελή αδυναμία πληρωμής των αναληφθεισών υποχρεώσεών του απέναντι στην επιχείρησή σας, είτε σε προσωρινή, εξασφαλίζοντας την είσπραξη των οφειλόμενων. Με την ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα τολμήσετε να αναζητήσετε και να επεκτείνετε τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες και σε νέους πελάτες.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

An accordion content areΗ Maxima Insurance σας παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα για την διασφάλιση, τόσο της συνήθους λειτουργίας της επιχείρησής σας, όσο και για την εκτέλεση των αναληφθεισών υποχρεώσεών σας, μέσα από προγράμματα ασφάλισης εγγυήσεων. Με απλά λόγια, η ασφαλιστική εταιρεία που θα σας προτείνουμε θα εγγυηθεί για λογαριασμό σας, ως λήπτη της ασφάλισης, απέναντι στον τρίτο – δικαιούχο της ασφάλισης, ότι θα καλύψει την απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία σας να εκτελέσετε προσηκόντως τις αναληφθείσες συμβατικές σας υποχρεώσεις. Η φερεγγυότητα και αξιοπιστία της επιχείρησης σας θα είναι αδιαμφισβήτητη.a

maxima-insurance

ΓΕΜΗ 69776003000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λ. Κηφισίας 360Α & Μαραθώνος, 15233 Χαλάνδρι

Aπό Δευτέρα έως Παρασκευή (08:30 – 18:00) στο τηλέφωνο 210 6835300

info@maximainsurance.gr